Het aantal geregistreerde werklozen in Spanje is in december 2016 gedaald met 86.849 personen ten opzichte van de voorgaande maand. In dat land is niet eerder zo’n sterke daling van werkloosheid voorgekomen.  

Spanje heeft ongeveer 46,8 miljoen inwoners, waarvan in december zo’n 3,7 miljoen mensen ingeschreven stonden als werkloos.

Het aantal mensen zonder werk daalde vooral in de dienstensector en de landbouw- en visserij. In de bouw en de industrie ging het aantal juist omhoog. 

In de afgelopen vier jaar is de Spaanse werkloosheid gedaald met meer dan een miljoen mensen.