De brutowinst van Nederlandse bedrijven buiten de financiële sector is in het derde kwartaal opgelopen tot 53,3 miljard euro. Dat is een stijging van 4,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat het beter gaat met bedrijven is voornamelijk terug te zien bij de binnenlandse activiteiten, maar ook bij buitenlandse dochterondernemingen is het resultaat verbeterd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Door de hogere winsten hebben bedrijven meer ruimte om te investeren in vaste activa. Dit kwartaal investeerden zij voor 16,1 miljard euro, ruim 1,1 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Daarnaast gebruiken bedrijven de winsten ook om hun leningen af te lossen. Sinds het derde kwartaal van 2013 losten niet-financiële bedrijven op jaarbasis meer leningen af dan dat ze nieuwe leningen afsloten.

In het derde kwartaal van 2016 werd per saldo voor 10,1 miljard euro aan kort- en langlopende leningen afgelost.