De Nederlandse staatsschuld daalde in het derde kwartaal van 2016 met 9 miljard euro tot 428 miljard euro. 

De schuldquote, de overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), daalde zes kwartalen op rij en komt uit op 61,9 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Naast de lagere overheidsschuld draagt ook het hogere bbp hieraan bij, aldus het CBS.

In 2011 kwam de Nederlandse schuldquote voor het eerst sinds 1998 boven de Europees afgesproken norm van 60 procent uit. De schuldquote piekte in het eerste kwartaal van 2015 op 69,1 procent. 

Bij de oprichting van de Europese Monetaire Unie is in het verdrag van Maastricht (1992) afgesproken dat de overheidsschuld aan het einde van een kalenderjaar kleiner dan 60 procent van het bbp moet zijn. Is dat niet het geval, dan moet de schuld snel genoeg dalen tot onder deze grens.