De kosten voor een mbo-diploma niveau 4 van de beroepsbegeleidende leerweg waren vorig jaar bijna even hoog als de kosten voor een universitair masterdiploma.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het gaat om de totale kosten die de overheid, bedrijven en huishoudens betalen vanaf de basisschool tot het einddiploma.

De kosten voor dit type mbo-diploma stegen vorig jaar met 7.000 euro naar ruim 156.000 euro. Dit was de hoogste stijging van alle onderwijstypen. De stijgingen liepen vorig jaar uiteen van 2,2 tot 4,8 procent.

Master

Met het behalen van een master bij een universiteit zijn studenten zo'n 2,5 jaar langer bezig. Toch liggen de totale kosten maar 472 euro hoger dan voor het genoemde mbo-diploma. In 2010 was er nog een verschil van ruim 6.000 euro.

Het verschil is afgenomen doordat het praktijkdeel van de genoemde mbo-diploma's duurder is geworden. Dit ligt aan de sterk gestegen loonkosten van praktijkbegeleiders en een toename in het aantal praktijkuren.

Overheid

De overheid betaalt verreweg het grootste deel van de onderwijskosten. Vorig jaar was de overheid goed voor meer dan 75 procent van de uitgaven per einddiploma.

Voor een hbo-diploma dragen bedrijven en huishouden 12,7 procent van de totale kosten. Voor een mbk-bbl-diploma op niveau 4 waren ze goed voor bijna een kwart van het bedrag. Aan de kosten voor een masterdiploma dragen bedrijven en huishoudens ruim 10 procent bij.