De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft terecht geweigerd om de tarieven per zorgaanbieder openbaar te maken. 

Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald in een hoger beroep. De rechtbank Amsterdam kwam in oktober vorig jaar tot dezelfde conclusie. 

De zaak was aangespannen door de Open State Foundation (OSF), die al in 2014 om openbaarmaking van de gegevens heeft gevraagd. 

De OSF wilde informatie uit het zogenoemde landelijke Diagnose Behandeling Combinatie (DBC-) Informatiesysteem, dat beheerd wordt door de NZa, beschikbaar maken voor consumenten. Dit is een verzameling van behandelingen en consulten die patiënten in een ziekenhuis doorlopen. 

Bewustere keuze

De Open State Foundation wil dat de tarieven openbaar worden gemaakt. Zo moet er meer inzicht komen in de kosten, kunnen patiënten een bewustere keuze maken over behandelingen en wordt duidelijk hoeveel behandelingen er worden gedaan. 

Maar voor echte fraudebestrijding, inzicht in kosten en doelmatigheid van de zorg moet de politiek in actie komen

De zorgautoriteit wees het verzoek echter af, omdat daardoor vertrouwelijke bedrijfsinformatie van zorgaanbieders openbaar zou worden.

Volgens de Raad van State is op basis van de gevraagde informatie precies na te gaan welke DBC-zorgproducten een zorgaanbieder heeft gedeclareerd en om hoeveel DBC-zorgproducten het gaat.

"Uit deze gegevens kunnen onmiskenbaar wetenswaardigheden over de afzet van producten worden afgeleid", stelt de hoogste algemene bestuursrechter. 

Open State Foundation wijst erop dat er nog de mogelijkheid is om naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te gaan om de zaak voort te zetten. 

Consumentenbond

Dinsdag maakte de Consumentenbond bekend een database met 200.000 tarieven van ziekenhuisbehandelingen te gaan publiceren. Die database is samen met de Open State Foundation ontwikkeld. 

Alle grote verzekeraars en enkele ziekenhuizen hebben hiervoor een deel van hun gecontracteerde tarieven vrijgegeven.

"Consumenten kunnen met de database niet alleen vooraf behandelkosten van verschillende ziekenhuizen vergelijken, maar ook achteraf kijken of hun rekening klopt en zo actief meewerken om eventuele foute declaraties boven water te krijgen", zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond.