Vestia claimt honderden miljoenen euro's bij Deutsche Bank. Volgens de woningcorporatie had het Duitse financiële concern een belangrijk aandeel in het derivatendebacle dat Vestia en de corporatiesector in totaal meer dan 2,5 miljard euro schade heeft opgeleverd.

De schade door Deutsche Bank wordt vooralsnog geschat op ruim 800 miljoen euro.

De vordering, die is ingediend bij het High Court of Justice in Londen, is er vooral op gebaseerd dat Deutsche Bank ''wist van, dan wel verantwoordelijkheid had voor'' de omkoping door tussenpersonen van de voormalige kasbeheerder van Vestia die de omstreden derivatencontracten had gesloten.

Door te speculeren met derivaten viel de landelijke woningcorporatie in 2012 bijna om. Vestia kocht deze risicovolle financiële producten om zich tegen renterisico's in te dekken. De corporatie gokte op een rentestijging, terwijl de rente juist - onverwacht - ging dalen.

Door de rentedaling kregen de derivaten een negatieve marktwaarde. De betrokken banken eisten daarom extra onderpandbetalingen van Vestia. De corporatie moest de derivatenportefeuille uiteindelijk bij de banken voor ruim 2 miljard euro afkopen. Andere corporaties moesten vervolgens bijna 700 miljoen euro ophoesten om Vestia overeind te houden.

Claims

In 2012 werd na een bekentenis duidelijk dat de corporatie in deze kwestie door fraude is getroffen. Verdachten zouden steekpenningen hebben aangenomen en Vestia voor grote bedragen hebben opgelicht met de handel in derivaten. Ze worden onder meer vervolgd voor omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting.

Eerder zijn al schikkingen getroffen met voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van de corporatie en met ABN AMRO. De civiele rechtszaken tegen de kasbeheerder en tegen accountantskantoren Deloitte en KPMG lopen nog.

Voor Deutsche is de claim al de zoveelste kostenpost die dreigt voor de bank. De afgelopen tijd leefden er al grote zorgen over de toekomst van het concern, onder meer door een miljardenboete die de bank in de Verenigde Staten boven het hoofd hangt vanwege misstanden uit het verleden.