DEN HAAG - De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, en LTO Nederland hebben vrijdagmiddag besloten aan te schuiven bij het overleg tussen kabinet en de vakbeweging over een sociaal akkoord. Volgens planning kunnen daarmee de formele onderhandelingen om 20.30 uur vrijdagavond beginnen.

"Het was een stevig en hard overleg met de vakbeweging. Maar er is voldoende basis en vertrouwen om verder te gaan", zei voorzitter L.Hermans van MKB-Nederland vrijdag. Volgens hem waren de partijen elkaar "toch wel heel dicht genaderd" op het gebied van loonmatiging en WAO. Voorzitter J. Schraven van VNO-NCW: "Een akkoord zit erin. Het hangt af van hoe gematigd de partijen zich opstellen."

'Geen garanties'

De vakbeweging is verheugd dat de werkgevers meepraten. "Het feit dat de werkgevers vanavond aan tafel zitten is een goede opmaat", aldus CNV-voorman D. Terpstra. "De FNV maakt zich in elk geval op voor een lange nacht", aldus voorzitter L. de Waal van de grootste vakcentrale. "Ik geef geen garanties."

Het overleg met het kabinet zal volgens De Waal vooral gaan over herziening van de WAO, WW en het sparen voor verlof en vroegpensioen via de levensloopregeling. De FNV-voorzitter stelde de werkgevers niks te bieden te hebben op gebied van loonmatiging.

Vrijdagmorgen rond 9.00 uur gingen de werkgevers het overleg in met de harde eis dat de lonen komend jaar op de nullijn worden gezet.

De vakbeweging weigert de werkgevers echter tegemoet te komen met loonmatiging. "We hebben het kabinet 'uiterste terughoudendheid' over de lonen beloofd. We zijn niet bereid tot verdere concessies met de werkgevers", aldus voorzitter D. Terpstra van de vakcentrale CNV vrijdag. FNV-voorman L. de Waal: "We hebben de werkgevers niks geboden."

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hadden zich tijdelijk teruggetrokken uit het overleg met de vakbeweging om zich te beraden of het voor hen zin heeft met het kabinet te praten over een sociaal akkoord. Vrijdagmiddag besloten ze weer mee te praten.

CNV-onderhandelaar W. van Splunder stelde vrijdagochtend in Den Haag dat de vakbonden 'in principe klaar' zijn met het kabinet. "We hebben wel specifieke punten met de werkgevers. Werkgeversvoorzitter Schraven wil nul komma nul nul nul in de loonontwikkeling." FNV-bestuurster A. Jongerius stelde onomwonden al dat de FNV 'geen concessies' gaat doen over de lonen.

Volgens Van Splunder wacht het kabinet met definitieve toezeggingen over verzachting van de ingrepen in de sociale zekerheid, totdat werkgevers en werknemers een gezamenlijke verklaring presenteren.

Schraven meent dat de loonontwikkeling nog altijd onderwerp van gesprek is. "Het kabinet schijnt tevreden te zijn met toezeggingen van de bonden." De VNO-NCW-voorzitter stelt echter dat wijzigingen in de afspraken tussen kabinet en werknemers mogelijk moeten zijn.

De belangrijkste voorwaarden voor een sociaal akkoord vrijdag zijn overeenstemming over de WAO en doorbetaling gedurende twee jaar van loon bij ziekte van werknemers. Over eerder stoppen met werken zouden partijen het al onderling eens zijn.

Het kabinet voegt zich naar verwachting pas aan het eind van de middag bij de onderhandelingen in het SER-gebouw.

De Unie

Vakbond De Unie, de grootste vakbond binnen de centrale MHP, heeft bezwaren tegen de voorlopige voorstellen die vrijdag op tafel liggen voor een sociaal akkoord.

Unie-voorzitter J. Teuwen zegt vrijdag de uitkomst eventueel negatief aan zijn leden voor te leggen.

MHP-voorzitter A. Verhoeven is geïrriteerd door de opmerkingen van Teuwen. "Mijn bestuur is onaangenaam verrast door de onzorgvuldige en oncollegiale uitingen" van medebestuurder Teuwen. "Stel dat er een resultaat uitkomt, dan hebben de bonden ruimschoots de tijd om hierover te oordelen", aldus Verhoeven.

WW

Teuwen is tevreden over de aanstaande WAO-afspraken maar steigert tegen de bezuinigingen van 250 miljoen euro per jaar op de WW. Het kabinet zou daarop willen besparen door bijvoorbeeld te minderen op gouden handdrukken. Teuwen wijst besparingen des te harder af omdat er in het WW-fonds een geldpot van 4 miljard euro klaarstaat om voor deze voorziening te gebruiken.

Ook de beperking in de ziektewet zou werknemers te veel treffen, meent Teuwen.