Misstanden in de bouw worden binnenkort steviger aangepakt. Projectontwikkelaars of andere opdrachtgevers moeten rekening houden met hogere boetes, als zij hun opdrachtnemers (bijvoorbeeld aannemers) laten werken onder slechte arbeidsomstandigheden. De boetes stijgen volgend jaar naar maximaal 13.500 euro.

Door aanscherping van de regels voor opdrachtgevers kan de Inspectie SZW beter en harder optreden, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijdag.

Omdat opdrachtgevers een rol spelen bij de omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen zij medeverantwoordelijk zijn voor ongelukken, overtredingen van de zogenoemde Arboregelgeving en andere misstanden.

Ze leggen soms zoveel tijdsdruk op dat dit kan leiden tot ongelukken. Ook schatten ze regelmatig de risico’s van een uit te voeren bouwproject onvoldoende in en nemen daarmee onnodig grote risico’s voor werknemers.

Door vanaf de start van een project beter na te denken over veilig en gezond werken, en de planning daar beter op af te stemmen, kunnen arbeidsrisico’s en ongelukken tijdens het werk worden voorkomen, stelt het ministerie.