Verzekeraars moeten de komende jaren extra hun best doen om in te spelen op grote veranderingen binnen hun sector. Ook moeten ze hun vermogenspositie sneller versterken.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Verzekeraars kampen met een lage rente, teruglopende premievolumes, technologische ontwikkelingen en een grote concurrentie in een markt die voor een deel al verzadigd is.

"Er zijn fundamentele keuzes nodig om een blijvend dienstbare en financieel solide verzekeringssector te waarborgen", aldus DNB.

Strategie

Verzekeraars moeten volgens de centrale bank strategische keuzes maken op het gebied van kostenbesparingen, innovatie, specialisatie en internationalisatie. De oplossing is voor elk type verzekeraar weer anders.

Zo hebben levensverzekeraars met langlopende verplichtingen met name last van de huidige lage rente. Schadeverzekeraars hebben vooral nieuwe bedrijfsmodellen nodig vanwege de grote concurrentie en winstmarges die onder druk staan.

"Partijen die niet in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderende omgeving zullen op zoek moeten naar alternatieven: consolidatie of de afbouw van activiteiten", aldus DNB.

De toezichthouder stelt dat verzekeraars inmiddels wel werken aan toekomstbestendige bedrijfsmodellen. "De ontwikkelingen in de markt zijn echter van dien aard dat ze dringend vragen om een verdere en versnelde versterking van hun vermogen om adequaat de uitdagingen het hoofd te bieden."

Kansen

DNB ziet kansen voor verzekeraars die kunnen inspelen op technologische innovaties en veranderende klantbehoeften. Dan gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van big data, de deeleconomie en de impact van klimaatverandering.

Ook kunnen verzekeraars diensten aanbieden buiten de traditionele verzekeringsactiviteiten om. Dan kan bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van pensioenen gedacht worden. Verder stimuleert DNB sommige verzekeraars ook internationaal actief  te worden.

"Al deze kansen zijn echter niet eenvoudig te realiseren en vergen naast een goede beheersing van de risico's ook weloverwogen strategische keuzes", meent de toezichthouder.

Verbond van Verzekeraars

Belangenorganisatie Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie de door DNB genoemde uitdagingen te herkennen. "Het Verbond benadrukt dat verzekeraars al flinke en innovatieve stappen zetten in zowel de leven- als schademarkt en zien dit rapport daarom als een steun in de rug", stelt de organisatie.

"De sector werkt hard aan innovatieve oplossingen om klanten te helpen met hun financiële toekomst en vertrouwensherstel te waarborgen."