Nederland sluit nog altijd veel geheime belastingdeals met multinationals, staat in een nieuw Europees rapport, waaraan de Nederlandse onderzoeksstichting SOMO heeft meegewerkt.

Nederland blijft een van de belangrijkste landen in Europa als het gaat om internationale belastingontwijking, ook al zegt het kabinet steeds belastingontwijking te willen aanpakken.

Volgens de onderzoekers neemt het aantal geheime belastingafspraken nog steeds toe in Europa. Nederland was vorig jaar met 236 deals zelfs goed voor een derde plek. Alleen België en Luxemburg sloten er meer af.

''Ten opzichte van vorig jaar zijn er door de Europese Unie, onder Nederlands voorzitterschap, wel stappen in de goede richting gezet om belastingontwijking te bestrijden, maar Nederland heeft in eigen land bitter weinig gedaan om zijn rol als facilitator van belastingontwijking aan te pakken'', aldus Jasper van Teffelen van SOMO.

Hij wijst er ook op dat Nederland niet bereid is om zijn ''eigen kroonjuwelen'' aan te pakken, zoals de deelnemingsvrijstelling.

Geheim

De onderzoekers wisten in Europa als geheel 1444 geheime deals met multinationals te achterhalen. Of met al die afspraken ook daadwerkelijk belasting wordt ontweken, is niet duidelijk. Het kunnen ook ''legitieme'' deals betreffen die het voor de bedrijven helder maken hoeveel belasting ze moeten betalen.

Onthullingen over belastingontwijking deden de laatste jaren veel stof opwaaien. De Europese Commissie eiste onlangs ook dat Ierland miljarden euro's aan eerder toegekende belastingvoordelen terugvordert van Apple. Voor Nederland speelt een vergelijkbare zaak met Starbucks. Daarover loopt nog een zaak bij het Europese Hof.

Volgens het ministerie van Financiën wordt er in de afspraken met bedrijven niets over de hoogte van de belastingaanslag afgesproken. ''Bedrijven kunnen zekerheid vooraf vragen over de wijze waarop de Belastingdienst hun activiteiten fiscaal beoordeelt.

De door de Belastingdienst verleende zekerheid vooraf, een zogeheten ruling, is volledig in overeenstemming met wetgeving, beleid en jurisprudentie’’, laat het ministerie in een reactie weten.