De kolencentrale in Geertruidenberg, de Amercentrale, wordt grotendeels omgevormd tot biomassacentrale. Energiemaatschappij en uitbater RWE laat weten subsidie te krijgen om de stook van biomassa rendabel te maken.

Zowel RWE als het ministerie wil nu niet zeggen hoe hoog de verstrekte subsidie is. De totale subsidiepot voor de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) bestond uit 5 miljard euro.

Van de vorige pot in het voorjaar, die toen 4 miljard euro bevatte, hengelde RWE in totaal 1,2 miljard euro binnen voor een periode van acht jaar.

Bij de verbranding van biomassa, zoals GFT-afval, mest en hout, komt minder van het broeikasgas CO2 vrij dan bij gebruik van kolen. Het kabinet liet eerder weten te overwegen kolencentrales, waaronder die in Geertruidenberg volledig te sluiten. Een ander deel van de Amercentrale werd vorig jaar al gesloten als milieumaatregel.

Houtresten 

RWE gebruikt nu ook al houtresten in de Amercentrale, maar wil dat de centrale volgend jaar voor de helft op biomassa draait en in 2020 voor 80 procent. Voor het overige deel worden nog kolen bijgestookt. Het bedrijf sprak in 2014 de verwachting uit om in 2015 al voor de helft over te zijn op biomassa, maar volgens een woordvoerder is dat niet gelukt omdat de subsidie op zich liet wachten.

Naast de plannen voor de Amercentrale maakte RWE ook bekend 15 procent biomassa te gaan bijstoken bij de centrale Eemshaven. De subsidie is ook voor dat project bedoeld.