AMSTERDAM - FNV-voorzitter L. de Waal mag van zijn achterban met het kabinet formeel gaan onderhandelen. De Waal ziet woensdag echter nog wel grote geschilpunten tussen het kabinet en de FNV.

"Het feit dat we gaan onderhandelen, daaruit mag je niet afleiden dat er garantie op succes is."

De FNV-voorman zei te verwachten dat vrijdag de onderhandelingen met het kabinet kunnen beginnen. "Wel is eerst nog overleg met de werkgevers nodig, want die zijn tot nu toe nauwelijks in het spel betrokken geweest."

Achterban

Maandagavond stelde de achterban van de vakcentrale nog na dat het kabinet te weinig bewogen had om formeel overleg te voeren. Volgens De Waal hebben de FNV-bonden hem nu juist de boodschap gegeven dat hij 'moet gaan onderhandelen' met het kabinet, omdat de verschillen van mening op een flink aantal punten nog niet overbrugd zijn. Daarbij wees hij op dossiers als de loonontwikkeling, WW, WAO, levensloop, VUT en prepensioen.

Het overleg met de vakbondsvoorzitters werd woensdag diverse malen geschorst. Vooral de bonden die werknemers met slijtende beroepen vertegenwoordigen, zien moeilijkheden op de dossiers VUT en vroegpensioen. "VUT en prepensioen zijn door hun techniek alleen al hele taaie dossiers en de bonden willen zeker weten dat ze de belangen voor hun leden goed behartigen", stelde een zegsman van de FNV.

De Geus blij

Minister De Geus (Sociale Zaken) is blij met de stap van de FNV. De bewindsman streeft er volgens zijn woordvoerder naar 'het officiële overleg nog deze week te houden'. Dat zal dan naar alle waarschijnlijkheid vrijdag zijn, na terugkeer van premier Balkenende uit Brussel waar donderdag de Europese top begint.

De werkgevers spraken van een positieve stap in het proces. Een woordvoerster van MKB-Nederland benadrukte wel dat de organisatie voor middelgrote en kleine ondernemers 'in de voorstellen die het kabinet en de vakbeweging op tafel hebben gelegd wel een aantal punten anders wil zien'. Daarbij gaat het vooral om de onderwerpen WAO, levensloop en de loonontwikkeling. Een zegsman van VNO-NCW stelde ook dat de werkgeversorganisatie nog moet kijken of hetgeen wat op tafel ligt voldoende basis is voor een formeel overleg.