Er is onvoldoende kennis binnen de Belastingdienst over de effectiviteit van de instantie. Het is onduidelijk of belastingambtenaren optimaal worden ingezet.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een woensdag gepubliceerd onderzoek naar de fiscus. De Rekenkamer controleert of de overheid zijn geld correct uitgeeft.

Volgens de instantie beschikt de fiscus over onvoldoende informatie over het eigen functioneren en het op een juiste manier inzetten van de beschikbare instrumenten.

Het is voor de Belastingdienst op dit moment een ''grote opgave'' om vast te stellen of haar beleid er toe leidt dat burgers en bedrijfsleven de verschuldigde belastingen betalen, aldus de Rekenkamer. 

De instantie vindt wel dat de fiscus een belangrijke stap in de goede richting maakt wat betreft het voorkomen van onvolledige of verkeerde aangiftes. Dat gebeurt bijvoorbeeld door vooraf ingevulde aangiftes in te zetten.

Mkb

Ook wordt er meer doelgericht gecontroleerd. De Rekenkamer adviseert de fiscus meer aandacht te schenken aan het midden- en kleinbedrijf, ''waar de meeste correcties nodig zijn.''

De Rekenkamer merkt verder op dat de Belastingdienst niet kan inschatten hoeveel belasting er niet geïnd kan worden, of niet geïnd wordt door bijvoorbeeld een onjuiste aangifte. Ook hier zijn verbeteringen mogelijk, onder meer door beter inzicht te krijgen bij grote ondernemingen.