Achthonderd mensen uit Drenthe en Overijssel die hun baan in de detailhandel zijn kwijtgeraakt, krijgen hulp in de zoektocht naar nieuw werk. 

De Europese Commissie stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar, liet EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) dinsdag weten.

Nederland had steun aangevraagd na het ontslag van 1.096 werknemers van zes onlangs failliet gegane winkelbedrijven uit de twee provincies. Het gaat om Aktiesport, Dolcis, Manfield, Perry Sport, Scapino en V&D.

Het geld komt uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF), dat is bedoeld om solidariteit te tonen met mensen die door de crisis zijn getroffen. Volgens Thyssen is de detailhandel een belangrijke werkgever in Drenthe en Overijssel.

Twee derde van de groep is jonger dan dertig jaar. De voormalige werknemers komen in aanmerking voor individuele begeleiding, scholing en outplacement. Als ze een bedrijf beginnen, zijn startsubsidies beschikbaar.

Het Europees parlement en de lidstaten moeten het voorstel nog goedkeuren.