In alle Nederlandse provincies was de werkloosheid in het derde kwartaal lager dan drie jaar geleden. In Flevoland, Friesland en Limburg is het grootste verschil gemeten.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In het derde kwartaal van 2016 was gemiddeld 5,6 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Het werkloosheidspercentage was het hoogst in Groningen en het laagst in Zeeland. Hoewel de werkloosheid afneemt, is het niveau altijd nog hoger dan voor de economische crisis.

Vacatures

Verder is in alle provincies het aantal openstaande vacatures toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 waren er in Nederland 159.000 openstaande vacatures. Dat is een toename van 70 procent sinds het derde kwartaal van 2013.

Tegelijkertijd is overal ook de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen. Dit betekent dat het aantal werklozen per openstaande vacature is opgelopen.

In het derde kwartaal was de arbeidsmarkt in Zeeland het krapst. Het aantal vacatures en werklozen is daar vrijwel in evenwicht. In Zuid-Holland was de arbeidsmarkt met vijf werklozen per openstaande vacature het ruimst.

Meer banen

In de meeste provincies was de arbeidsparticipatie in het derde kwartaal van 2016 hoger dan in het derde kwartaal van 2013. De arbeidsparticipatie nam het meest toe in Zeeland en Noord-Holland.

In de provincie Utrecht werken relatief de meeste mensen. Het ging in het derde kwartaal om 69,1 procent van alle inwoners van 15 tot 75 jaar. In Groningen is de participatie met 62,9 procent het laagst.

In december 2015 waren er in alle provincies in Nederland meer banen van werknemers dan in december 2013. De regio Amsterdam is de grootste uitschieter. Daar nam het aantal banen tussen 2013 en 2015 met zo'n 46.000 toe tot ruim 900.000. Ook in Eindhoven en Tilburg is het aantal banen in dezelfde periode fors toegenomen.