De grote Nederlandse banken zijn niet heel transparant over hun lobbyactiviteiten, ondanks dat daar vele miljoenen euro's in omgaan. Dat staat in een rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). 

De organisatie spreekt in het onderzoek van een ''maatschappelijk en structureel probleem''.

''Er is een enorme scheefgroei tussen de mate waarin banken direct toegang hebben tot het ministerie van Financiën, en burgers die maar moeilijk kunnen achterhalen wie, wanneer, over welke wetsvoorstellen beslist'', zegt onderzoeker Myriam Vander Stichele.

ING spant de kroon met een eigen lobbyafdeling van zeventien medewerkers, aldus SOMO. Het financiële concern is lid van 38 financiële lobbyorganisaties. De bank is daarbij jaarlijks zo'n 3 miljoen euro kwijt aan lidmaatschap van bankenkoepel NVB en besteedt volgens het rapport minstens vier ton aan vertegenwoordiging in Brussel bij Europese instellingen.

ING wijst in een reactie op ''uitgebreide toelichtingen'' in het eigen jaarverslag en op de website. Verder vindt de bank dat SOMO een te brede definitie van lobbywerk hanteert, omdat het werk zich grotendeels richt op het zo vroeg mogelijk in kaart brengen van komende regelgeving en het onderhouden van contacten met toezichthouders.

''Wij menen dat dit in het belang is van ING en zijn belanghebbenden zoals klanten, werknemers en aandeelhouders'', aldus ING.