Brussel moet meer doen als de EU tussen 2014 en 2020 een vijfde van de Europese begroting wil besteden aan maatregelen tegen klimaatverandering.

Dit doel dreigt niet te worden gehaald, waarschuwt de Europese Rekenkamer in Luxemburg.

Uit een dinsdag in Brussel gepresenteerd onderzoek blijkt dat vooral in het landbouw- en visserijbeleid en de plattelandsontwikkeling het roer nog niet om is.

Ook wordt er te weinig geld voor klimaatverandering gereserveerd in het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020.

''De Europese Commissie en de lidstaten boeken wel vooruitgang, maar voor de grootste uitgavenposten blijft alles bij het oude”, zegt Phil Wynn Owen van de rekenkamer.

Hij adviseert om de komende vier jaar de uitgaven aan klimaatbeleid op te schroeven tot 22 procent van de EU-begroting.