Mensen uit de financiële sector die hun baan kwijtgeraakt zijn komen vaak moeilijk weer aan de slag. Volgens uitkeringsinstantie UWV gaan er bij banken en verzekeraars komende jaren waarschijnlijk ook nog veel extra banen verloren, waardoor nieuwe functies niet voor het oprapen liggen.

WW’ers afkomstig uit de financiële dienstverlening zijn over het algemeen relatief oud en hoog opgeleid. Circa vier van de tien komen binnen een jaar weer aan werk, aldus het UWV. Gemiddeld over alle sectoren gebeurt dit bij zes tot zeven op de tien WW'ers.

De baankansen voor financieel specialisten en economen zijn volgens de instantie wel beduidend beter dan die van boekhoudkundig medewerkers, receptionisten en telefonisten. Veel van de werkzoekenden uit de sector gaan uiteindelijk in een andere branche aan het werk. Ook worden ze vaak uitzendkracht of ze beginnen voor zichzelf als zzp'er.

Ontslagen

Onder meer ABN Amro en ING kondigden recent aan duizenden extra banen te schrappen. De grootste klappen vallen evenwel bij Rabobank: eind 2015 werd het ontslag aangekondigd van 9.000 medewerkers. Eerdere reorganisaties in 2013 en 2014 hadden al zo’n 10.000 banen gekost.

In een dinsdag gepubliceerd rapport raamt het UWV het totale verlies aan werkgelegenheid bij banken en verzekeraars dit jaar en volgend jaar op circa 10.000 banen. Door de opkomst van bankieren via het internet loopt de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening al jaren terug.

Sinds 2008 gingen er in de sector al zo'n 41.000 arbeidsplaatsen verloren. Dat komt neer op een banenkrimp van 14 procent. Ook in omringende landen wordt flink gesaneerd in de branche.

Reactie FNV

Vakbond FNV zegt dinsdag in een reactie dat er de laatste jaren niet overal meer is geïnvesteerd in het financiële personeel. Annelies Bontjer, bestuurder van FNV Finance: "Hoe specialistischer het werk, hoe lastiger het is om een passende functie te vinden. Juist als het slecht gaat, zie je je dat er op het personeel als eerste bezuinigd wordt. Dat gaat ten koste van de mobiliteit en inzetbaarheid later".

In de sociale plannen moet volgens de vakbond de nadruk liggen op om-, her- of bijscholing van de medewerkers. Die zouden dan kunnen worden begeleid naar werk buiten de sector.