De Europese Centrale Bank (ECB) laat een te groot deel van het toezicht op banken over aan nationale autoriteiten. Daardoor zou "volledig en doeltreffend" toezicht, zoals is vastgelegd in EU-wetgeving, niet mogelijk zijn.

Dit concludeert de Europese Rekenkamer deze week in een rapport.

Via het gemeenschappelijke toezichtsmechanisme (GTM) is de ECB sinds 2014 verantwoordelijk voor rechtstreeks toezicht op 120 van de belangrijkste bankengroepen in de eurozone. Ondanks die verantwoordelijkheid, leidde personeel van de ECB maar 12 procent van de inspecties ter plaatse.

Gemiddeld waren inspectieteams voor 92 procent bemand door nationaal bevoegde autoriteiten. De ECB zou daarbij "te weinig zeggenschap" hebben over de samenstelling en vaardigheden van de teams die het toezicht houden.

Ontoereikend

Het is de eerste keer dat de Europese Rekenkamer de doelmatigheid van het GTM controleert. De Rekenkamer concludeert dat de ECB de behoefte aan toezichthoudend personeel niet onvoldoende heeft geanalyseerd en dat de huidige personeelsbezetting ontoereikend is. De controleurs uiten hun zorgen over de beperkte toegang tot documenten tijdens het onderzoek.

Neven Mates, namens de Europese Rekenkamer verantwoordelijk voor het rapport, zegt dat ze de opdracht slechts gedeeltelijk uit konden voeren.

"De informatie die ECB ons verstrekte was omtoereikend om een doelmatigheidscontrole van haar bestuur in verband met de toezichthoudende functie te verrichten. De ECB hield veel documenten achter die wij voor deze controle noodzakelijk achtten, met als argument dat deze geen betrekking hadden op de doelmatigheid van haar bestuur."

Advies

De Europese Rekenkamer adviseert de ECB de aanwezigheid bij inspecties ter plaatse "aanzienlijk te versterken". Daarnaast moet de ECB ervoor zorgen dat personeelsaantallen en -vaardigheden toereikend zijn. 

Ook moet de ECB alsnog de documenten verstrekken die nodig zijn voor de controle.