Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor de reductie van de melkveestapel. Dat is onderdeel van het pakket maatregelen om de mestcrisis in de melkveesector op te lossen. Vrijdag bereikten de partijen een definitief akkoord.

De overeenkomst kent drie pijlers, schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) aan de Kamer.

Er zijn afspraken gemaakt om het fosforgehalte in het mengvoer te verminderen. Boeren die al hun melkvee wegdoen, krijgen een premie. Hoe eerder men stopt, hoe hoger de premie. En zuivelbedrijven geven een strafkorting voor al de te veel aangeleverde melk.

Boeren hebben te veel koeien gekocht sinds het melkquotum vorig jaar werd afgeschaft. Zij produceren daardoor meer mest en dus fosfaat dan ons land mag produceren volgens afspraken met de Europese Unie. Als er geen akkoord was gekomen, dreigde Brussel met hard ingrijpen in de Nederlandse melkveesector.

Akkoord

Het fosfaatakkoord moet nog verder worden uitgewerkt. De eerste onderdelen moeten op 1 januari in werking treden. Het akkoord moet in elk geval leiden tot 8,2 miljoen kilo minder fosfaat. Hoeveel koeien moeten verdwijnen wordt niet expliciet genoemd, maar het zal naar schatting gaan om zo'n 175.000.

''Alle partijen hebben hun nek uitgestoken. De sector heeft het voortouw genomen en uiteindelijk is het gelukt om samen een totaalplan te smeden. ‪Dit plan is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse melkveehouderij. De eerste horde is genomen", aldus Van Dam in een verklaring.

25 miljoen

Van Dam trekt 25 miljoen uit voor het verminderen van de melkveestapel. Dit bedrag is inclusief de 23 miljoen die hij al eerder had toegezegd. De zuivelsector legt daar hetzelfde bedrag bij. De banken staan garant voor de voorschotregeling voor bedrijven die helemaal stoppen.

''De Nederlandse melkveehouderij en zuivelketen tonen hiermee veerkracht en laten zien dat zij in staat zijn gezamenlijk een inspanning te leveren'', stelde LTO Nederland in een reactie. ''Maar het is tegelijkertijd een zeer ingrijpend pakket. We vragen nogal wat van melkveehouders.'' Ook andere boerenorganisaties benadrukken in een gezamenlijke verklaring met LTO echter de noodzaak van de maatregelen.