'Nadelen flexibilisering komen bij zwakkere groepen terecht'

Hoewel de voordelen van een flexibilisering van de arbeidsmarkt worden gedeeld in de hele maatschappij, komen de nadelen vooral terecht bij zwakkere groepen.

Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) donderdag in een rapport over de toename van flexibele werknemers in Nederland.

Met name onder de lagere opleidingsniveaus stijgt het aandeel flexibelere arbeidscontracten relatief hard. Van laagopgeleide 40-jarigen heeft ongeveer 17 procent een flexibel contract. Onder hoogopgeleiden is dat percentage met 8 procent een stuk lager.

Bovendien is de kans op werkloosheid en armoede voor werknemers met een flexibel contract drie keer zo hoog als bij werknemers met een vast dienstverband. Ook vinden flexibele werknemers hun baan vaker belastend. Bovendien profiteren ze minder van ontslagbescherming en sociale zekerheid en bouwen ze minder pensioen op.

Volgens het CPB zijn er oplossingen die de nadelen van flexibel werk beperken, maar is het een uitdaging om de werkgelegenheid niet te beschadigen.

Het CPB oppert bijvoorbeeld het invoeren van meer regels voor flexibel werk of het verkleinen van de verschillen in kosten en risico's voor verschillende arbeidsrelaties. Het instituut noemt de keuze "niet eenvoudig". 

Mythe 

''Het CPB helpt vanochtend effectief de mythe om zeep dat flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt een soort economische natuurwet is waar niet aan valt te ontkomen'', reageert vakbondsvoorzitter Maurice Limmen van CNV.

Hij wijst er tevens op dat Nederland echt een uitzondering is als het gaat om de combinatie van een hoog aantal flexbanen en een grote hoeveelheid zzp'ers.

Ook de coördinator arbeidsvoorwaarden van FNV, Mariëtte Patijn, vindt het goed dat het CPB de toename van onzeker werk in Nederland eveneens als probleem ziet. ''We moeten de trend keren'', stelt ze.

Op dit moment werken volgens het planbureau hooguit zes van de tien mensen via een vast contract. Tien jaar geleden waren dit er nog meer dan zeven op de tien.

Lees meer over:
Tip de redactie