AMSTERDAM - De vakbonden en de werkgevers in de thuiszorg hebben na zes dagen onderhandelen een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De circa 160.000 werknemers in de sector krijgen vanaf juli 4 procent meer loon, zo heeft FNV-vakbond Abvakabo zaterdagochtend gemeld.

De nieuwe CAO is minder riant dan die van vorig jaar. Toen kregen de thuiszorgwerknemers 5,5 procent meer loon. Wel is nu de eindejaarsuitkering van 2 procent gehandhaafd en zijn er afspraken gemaakt over verbetering van de reiskostenregeling.

De salarisonderhandelingen verliepen het moeizaamst, aldus Abvakabo-onderhandelaar E. Maas. De bonden verlangden 4 procent extra in het loonzakje met terugwerkende kracht vanaf 1 april en de werkgevers wilden in eerste instantie niet verdergaan dan 3 procent.

De nieuwe CAO loopt wel vanaf 1 april, maar de loonstijging van 4 procent gaat pas per 1 juli in. De overeenkomst geldt tot 1 juli volgend jaar.

De bonden en werkgevers hebben ook ingestemd met een CAO à la carte per 2003. Abvakabo verwacht binnen enkele weken een definitief CAO-akkoord als de vakbondsleden zijn geraadpleegd.