De Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en MKB Belangen gaan samenwerken om een vuist te maken tegen de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

De belangenorganisaties willen met de actie 'Stop belemmering ondernemers' een einde maken aan "de schadelijke bijwerking van de wet DBA". Begin december overhandigen de belangenorganisaties een petitie aan de Tweede Kamer.

Volgens de drie organisaties lijden duizenden zelfstandige ondernemers schade door de manier waarop de wet wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA de Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

De wet, die bedoeld is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, heeft echter onbedoelde neveneffecten. Als de fiscus naderhand toch een dienstverband vaststelt, zijn opdrachtgever en -nemer samen verantwoordelijk. Bedrijven kiezen uit angst voor naheffingen soms liever voor payrolling of uitzendkrachten in plaats van zzp'ers in dienst te nemen. 

"Het is van de gekke dat een maatregel bedoeld om schijnconstructies te weren, is ontaard in prijsschieten op zelfstandige ondernemers", zegt voorzitter Maarten Post van de Stichting ZZP Nederland.

Extra criteria

Ook de FNV mengt zich in de discussie. De vakbond heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de Belastingdienst extra criteria te geven voor de uitvoering van de wet DBA.

De FNV is "nog steeds blij" met de Wet DBA, maar ziet ook dat er een groep is die al jaren als zelfstandige werkt en nu moeite heeft om erkend te worden.

Voor deze groep wil de FNV aanvullende maatregelen toevoegen aan het beoordelingskader DBA. Hiervoor kan gekeken worden naar het uurtarief, de omvang van de opdracht en de tekst van de overeenkomst van opdracht.

Eerder deze maand beloofde staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën de problemen rond de Wet DBA "met urgentie" aan te pakken. "De zorgen zijn heel herkenbaar en we moeten er snel wat aan doen", antwoordde Wiebes in de Tweede Kamer op vragen van het CDA.

Wiebes erkende dat opdrachtgevers huiverig zijn om zzp'ers in de arm te nemen. Daarmee gaf hij toe dat eerdere toezeggingen om aan goedwillende opdrachtgevers en -nemers tot 1 mei 2017 geen naheffingen en boetes uit te delen, niet hebben geholpen.