Verbazing in Kamer over nieuw besluit monumenten- en scholingsaftrek

In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de plannen van minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om bezuinigingen op de scholingsaftrek en monumentenzorg toch door te laten gaan.

"Wij vinden dat opnieuw de effectiviteit van deze regelingen moet worden onderzocht", zegt PvdA-Kamerlid Ed Groot. Hij steunt de brief die Bussemaker maandagavond naar de Kamer stuurde daarom niet.

Steven van Weyenberg (D66) noemt het een heel slechte zaak. "Het is onverantwoord voor scholing en ons erfgoed dat Bussemaker deze grote bezuiniging toch wil doorzetten. D66 wil dat de bezuiniging van tafel gaat." De partij dient woensdag een voorstel in om de bezuinigingen terug te draaien.

"Bussemaker regeert op deze manier flink over haar graf heen", zegt SP-Kamerlid Farshad Bashir met de wetenschap dat er volgend jaar maart verkiezingen zijn.

Bashir verwacht dat veel mensen zullen wachten met de beslissing te gaan studeren en dat het onderhoud van monumenten in gevaar komt. "Erg onverantwoord", aldus Bashir.

Het inruilen van het belastingvoordeel voor een subsidieregeling gaat gepaard met een besparing van structureel 130 miljoen euro. Daarbij kan Bussemaker met de huidige fiscale regelingen niet bijsturen. Dat is volgens haar wel nodig, omdat het systeem gevoelig is voor fouten en onbedoeld gebruik.

Uitstel

In het voorstel van Bussemaker verdwijnt het fiscale voordeel voor monumentenzorg in 2018. Aanvankelijk zou die aanpassing volgend jaar al ingaan, maar door breedgedragen kritiek uit de politiek en van maatschappelijke organisaties wordt de invoering van de maatregel met een jaar uitgesteld. Het uitstel kost het kabinet 25 miljoen euro.

Het afschaffen van het fiscaal aftrekbaar maken van scholing stond al gepland voor 2018.

VVD-Kamerlid Aukje de Vries noemt dat een goed besluit. "Je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt." De partij gaat bij nieuwe voorstellen weer kijken wat de gevolgen zijn.

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten vindt het eerder beloofde uitstel een "Pyrrusoverwinning" voor de partijen die  helemaal van de maatregel af willen. "Ik zit hier niet voor Pyrrusoverwinningen, maar voor resultaten", aldus Schouten.

Verkiezingen

Het CDA maakt zich geen zorgen meer over de voorgenomen bezuinigingen, omdat de nieuwe plannen van Bussemaker pas na de verkiezingen worden verwacht. 

"Ze heeft het voornemen om na maart opnieuw een wetsvoorstel in te dienen. We wachten rustig af of de volgende regering dat gaat doen nu ze zelf de deadline ruim over de verkiezingen heen heeft getild", laat CDA'er Pieter Omtzigt weten.

Met de scholingsaftrek kunnen werknemers onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een belastingvoordeel als zij voor hun werk een opleiding volgen. Het fiscale voordeel voor monumenten is bedoeld voor eigenaren die de panden onderhouden.

Tip de redactie