AMSTERDAM - Vakcentrale FNV wil nu geen formeel overleg met het kabinet over het sociaal beleid. Het kabinet heeft daarvoor tot nu toe te weinig bewogen, zo heeft de vakcentrale maandagavond laten weten.

"Er kan maar één keer formeel overleg plaatsvinden. Dat is op dit moment veel te risicovol. Wij zijn er nog lang niet", zei FNV-voorzitter L. de Waal na afloop van urenlang intern beraad tussen de aangesloten FNV-bonden. "Voor het kabinet moet de komende dagen blijken of De Waal het mandaat heeft om tot een akkoord te komen", liet minister De Geus van Sociale Zaken maandagavond weten.

Verdere toezeggingen

Woensdag beslissen de FNV-bonden definitief of hun vakcentrale het formele overleg mag openen. Voor die tijd moet het kabinet met verdere toezeggingen komen, vindt H. van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, de grootste bond onder de vakcentrale.

"Er moet duidelijkheid komen op veel dossiers,", zegt Van der Kolk. Als voorbeelden noemde hij VUT en prepensioen, de WAO, de WAO en het verlofsparen. Volgens hem is het onderwerp van loonmatiging nog niet op de onderhandelingstafel terechtgekomen.

Informeel overleg

Het informeel overleg tussen de bonden en het kabinet gaat intussen wel gewoon door, zegt De Waal. Verder zal hij dinsdag praten met het CNV en de MHP. De bonden aangesloten bij deze vakcentrales gingen eerder op maandag wel akkoord met de start van formele onderhandelingen met het kabinet.

Volgens CNV-voorzitter D. Terpstra zitten de vakcentrales nog steeds op één lijn. De FNV kiest slechts voor een andere procedure, meent hij . "Wij doen het eigelijk niet anders dan de FNV. Ook wij willen dat eerst de hangpunten opgelost zijn voordat wij in formeel overleg treden", aldus Terpstra.

De CNV-bonden gaven hun vakcentrale maandagmiddag wel het groene licht voor formeel overleg, maar zij eisten wel dat de "laatste hobbels uit de weg worden geruimd". Welke dat zijn, liet de vakcentrale in het midden.

WAO

De afgelopen week heeft al veelvuldig informeel overleg plaatsgevonden. Het kabinet en de vakbeweging proberen een breed akkoord te sluiten over een vijftal dossiers, waaronder de WAO. Volgens ingewijden uit vakbondskringen hebben het kabinet en de vakbonden "op nog geen enkel onderdeel een deal gesloten". Wel zijn er het afgelopen weekeinde flinke vorderingen gemaakt.

Het kabinet heeft zich bereid verklaard de vakbonden op alle dossiers tegemoet te komen. Zo wil het de keuringseisen voor de nieuwe WAO die in 2006 ingaat versoepelen. Ook wil het kabinet de leeftijdsgrens voor de herkeuring van bestaande WAO'ers, die vorige maand zijn begonnen, verlagen van 55 naar 50 jaar, aldus ingewijden.

Levensloopregeling

Voorts heeft het kabinet toegezegd de levensloopregeling die in de plaats van VUT en prepensioen moet komen, te verruimen. Het is ook bereid daar extra geld voor op tafel te leggen. Het kabinet werkt aan een regeling waardoor mensen met slijtende beroepen na veertig jaar met pensioen kunnen. De Tweede Kamer had daar eerder ook al op aangedrongen.

Aan het schrappen van de fiscale aftrek van de premies voor VUT en prepensioen - de directe aanleiding voor het conflict tussen kabinet en bonden - houdt het kabinet echter vast.

Vice-premier Zalm maakte vrijdag al duidelijk dat het kabinet er veel aan gelegen is dat de partijen het deze week eens worden. Volgende week maandag behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over VUT en prepensioen.

Akkoord

Voorzitter J. Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW denkt dat het kabinet, vakbonden en werkgevers binnen afzienbare tijd een akkoord zullen sluiten over de ingrepen in de sociale zekerheid. Bonden het het kabinet moeten dan wel bruggen naar elkaar slaan, zei hij maandag.

De werkgeverskoepel voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland, vindt dat het kabinet niet alleen met de vakbeweging maar ook met de werkgevers serieus moet overleggen. "De sociale zekerheid is niet exclusief het terrein van de werknemers", aldus A. van Delft, coördinator sociaal beleid van MKB.

Rekening

Hij is bang dat de werkgevers de rekening gepresenteerd krijgen voor de tegemoetkomingen die het kabinet doet aan de vakbeweging. Als de werkgevers niet worden betrokken bij het tot stand komen van een akkoord, voelt MKB zich niet op voorhand daaraan gebonden, waarschuwt hij.