DELFT - Werkgeversorganisatie MKB-Nederland roept het kabinet op ook serieus te overleggen met de werkgeversorganisaties over een sociaal akkoord. De sociale zekerheid is niet exclusief het terrein van de werknemers, aldus A. van Delft, coördinator sociaal beleid van de werkgeversorganisatie voor middelgrote en kleine bedrijven.

Van Delft kan begrijpen dat het kabinet nu tien maal zoveel tijd besteedt aan gesprekken met de vakbeweging als aan overleg met de werkgevers. Maar er kan alleen sprake zijn van een breed sociaal akkoord wanneer dat ook met de werkgevers is afgekaart.

De opmerkingen van CNV-voorzitter Terpstra dat de werkgeversorganisaties "zich kunnen aansluiten" bij een akkoord tussen vakbeweging en kabinet baren hem zorgen. Van Delft is bang dat werkgevers de rekening gepresenteerd krijgen van tegemoetkomingen van het kabinet aan de vakbonden.

Het kabinet moet naar een balans zoeken, meent Van Delft. Het moet ook oog hebben voor punten die voor de werkgevers belangrijk zijn. Als de werkgevers niet bij het tot stand komen van een akkoord worden betrokken, dan voelt MKB zich daar niet op voorhand aan gebonden en zal het een akkoord beoordelen. "Voor een deel zal dat positief zijn, maar op onderdelen zullen er dan harde noten te kraken zijn", voorspelt Van Delft.