Het gebruik van ruwe grondstoffen binnen de Nederlandse economie is met 14 procent afgenomen in tien jaar tijd. 

Daarmee beweegt de Nederlandse productie zich meer richting een circulaire economie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het grondstofgebruik neemt niet op alle vlakken af. Het consumentengebruik is juist toegenomen tussen 2010 en 2014, daarbij rekening houdend met de ingevoerde consumentenproducten.

De Nederlandse overheid heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Dit houdt in dat de economie draait op teruggewonnen grondstoffen en er geen 'nieuwe' grondstoffen meer nodig zijn.

Deeleconomie

Het CBS meldt al een aantal indicatoren over de circulaire economie te kunnen maken, ook al is er nog geen nationaal of internationaal afgestemd voorstel om de circulaire economie te monitoren. Die indicatoren zijn grondstofgebruik, grondstofvoetafdruk en afvalverwerking.

Er zijn ook nieuwere delen van de economie waar nog geen statistieken van beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld de deeleconomie: websites en apps zoals Marktplaats, Airbnb en Peerby maken het delen en hergebruik van spullen steeds makkelijker. Dit zou ook kunnen bijdragen aan een meer circulaire economie.

Ook op andere vlakken gaat de Nederlandse economie een meer duurzame kant op. Het CBS noemt het toenemende hergebruik van grondstoffen in het productieproces. Daarnaast is de hoeveelheid afval per kilo geproduceerd product afgenomen.

Recyclen

Huishoudens gaven 52 procent meer uit aan het repareren van spullen en auto's in 2014 dan in 1996. Ook de verdubbeling van de omzet van kringloopwinkels speelt een rol.

Nederlanders recyclen ook veel afval vergeleken met andere landen. Zo'n 80 procent van ons afval wordt gerecycled, een percentage dat sinds 2000 niet meer is toegenomen.

Nederlandse huishoudens zouden meer kunnen bijdragen aan de circulaire economie. Zo bezitten Nederlanders steeds meer spullen, wat extra ruwe grondstoffen vergt. Daarnaast gooien consumenten nog te veel voedsel weg. Dit is wekelijks 2,5 kilo per Nederlander.

Maar ook de chemische sector kan volgens het CBS meer bijdragen. Binnen de sector worden nog veel fossiele stoffen en weinig biomassa gebruikt. Productieprocessen zijn tussen 2008 en 2014 niet efficiënter geworden in hun grondstoffengebruik.