FNV wil snel met minister Henk Kamp van Economische Zaken in gesprek over de mogelijke sluiting van de Nederlandse kolencentrales. De vakbond vreest voor een verlies van 2.800 banen.

Kamp had aangegeven eind november een standpunt in te nemen over sluiting van de kolencentrales om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. FNV wil nog voor die tijd met de minister om tafel.

"Werknemers worden ongeduldig en onrustig. Zij hebben het gevoel dat ze worden genegeerd en dat hun belangen niet worden meegewogen in de besluitvorming", zegt bestuurder Roel Berghuis.

De bond dringt samen met werkgevers aan op een compensatie van 600 miljoen tot 800 miljoen euro vanuit de overheid bij sluiting van de kolencentrales. Daarmee moeten investeringen en verlies van werk en inkomen worden gecompenseerd.