Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Directeur Prime Champ krijgt twee jaar cel voor uitbuiting Poolse pluksters

De directeur van champignonkwekerij Prime Champ is donderdag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf vanwege uitbuiting en valsheid in geschrifte.
Door NU.nl

Zijn onderneming krijgt bovendien een geldboete opgelegd van 75.000 euro.

De rechtbank oordeelt dat de directeur en enkele topmensen binnen het bedrijf schuldig zijn aan uitbuiting van zes Poolse champignonpluksters en het vervalsen van salarisspecifiaties. Ook delen van de bedrijfsadministratie werden vervalst.

Een andere financieel leidinggevende binnen het bedrijf krijgt een celstraf van zes maanden opgelegd. Een ingehuurde ICT'er krijgt een taakstaf van honderd uur wegens medeplichtigheid. Drie andere medewerkers zijn door de rechtbank vrijgesproken.

Arrangement

De misstanden vonden plaats tussen 2009 en 2012. Per bus werden de Poolse pluksters door Prime Champ naar Nederland vervoerd. Direct na aankomst moesten ze een arbeidscontract tekenen, waarin stond dat ze het minimumloon zouden verdienen. Ook stond in het contract dat Prime Champ huisvesting en een dagelijkse warme maaltijd zou regelen.

De pluksters konden volgens de rechtbank dit "arrangement" niet weigeren. Ze kregen "erg lange werkdagen en werkweken, met heel weinig vrije dagen". Het einde van de werkdag stond niet vast en volgens de rechtbank konden ze overwerk niet weigeren.

Bovendien moesten ze een vrijwel onhaalbare pluknorm halen om het minimumloon te verdienen. Wie vroegtijdig zou opstappen, hing een boete boven het hoofd. Als gevolg van deze omstandigheden kwamen de Poolse pluksters in een isolement terecht, oordeelt de rechter.

Afgeroomd

Vanaf 2010 werd het salaris dat de pluksters verdienden ook nog eens afgeroomd. Het registratiesysteem van het bedrijf registreerde te veel pauzetijd en gewerkte uren werden regelmatig tot 15 procent gekort.

Deze gemanipuleerde arbeidsuren werden door Prime Champ aan een extern bedrijf verstrekt en de salarisspecificaties waren daarom vals, oordeelt de rechtbank.

Mensenhandel

Vakbond FNV zegt tevreden te zijn over de uitspraak van de rechtbank. "Voor het eerst geeft een rechter aan wat onder mensenhandel moet worden verstaan", zegt bestuurder Wim Baltussen. "Het wetsartikel dat over mensenhandel gaat, is nogal breed geformuleerd. Door deze uitspraak is het nu volstrekt duidelijk welke misstanden juridisch gezien tot mensenhandel leiden."


Lees meer over:

Prime Champ

Aanbevolen artikelen