De driedimensionale puzzel Rubik's Cube kan niet als een merk worden beschermd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigt hiermee een eerdere uitspraak van het Gerecht.

Dat blijkt donderdag uit een uitspraak van het Hof.

Het Gerecht oordeelde eerder dat de vorm van de puzzelkubus als merk in de Europese Unie mag worden beschermd. Maar het Hof vindt dat het Gerecht ten onrechte geen rekening heeft gehouden met onzichtbare "functionele elementen" van het speelgoed, zoals het draaivermogen van de kubus.

Het Gerecht had de technische functie van de puzzel moeten omschrijven en daarmee rekening moeten houden bij de beoordeling, oordeelt het Hof. Dit omdat de beslissing "gevolgen kan hebben voor alle producenten van driedimensionale puzzels waarvan de elementen de vorm van een kubus weergeven".

Aangezien het Gerecht dit heeft verzuimd, wordt de uitspraak van het Gerecht nu vernietigd.

Monopolie

Het Hof wijst er verder op dat het merkrecht er niet toe moet leiden dat een bedrijf een monopolie krijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken. Het Hof gaat daarmee af op een eerder advies van de advocaat-generaal. 

De advocaat-generaal vond dat de bescherming van elk type driedimensionale puzzel met een soortgelijke kubusvorm in strijd is met het algemeen belang. Op deze manier zou de Britse houder van het merk te veel markmacht krijgen.

Simba Toys

De Britse vennootschap Seven Towns liet de kubus in 1999 als merk inschrijven voor driedimensionale puzzels. De Duitse speelgoedfabrikant Simba Toys vroeg in 2006 of de bescherming van het merk nietig verklaard kon worden.

Volgens dit bedrijf bevat de Rubik's Cube een technische oplossing (het draaivermogen) en deze oplossing zou alleen als octrooi en niet als merk kunnen worden beschermd.