AMSTERDAM - Vooral door de aanscherping van de regels voor de WW krijgen eind volgend jaar 66.000 minder mensen een werkloosheidsuitkering. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verwacht dat ultimo 2005 318.000 mensen een WW-uitkering zullen ontvangen. In juni bracht het UWV nog een schatting van 384.000 naar buiten.

De uitkeringsinstantie heeft de ramingen naar beneden bijgesteld door de afschaffing van de kortdurende WW-uitkering en de aanscherping van de wekeneis per 1 januari 2005. Hierdoor komen mensen minder snel in aanmerking voor de WW.

Ook het aantal WAO'ers zal sneller dan verwacht dalen door strengere regels. Het UWV verwacht nu 705.000 mensen met een WAO-uitkering aan het einde van 2005. In juni dacht de instantie nog aan 711.000.

Volgens een woordvoerster zullen volgend jaar 3500 mensen hun WAO-uitkering verliezen nadat zij zijn herkeurd volgens striktere criteria. Bovendien blijft de Wet Verbetering Poortwachter, waarin staat wat werknemers en werkgevers moeten doen bij ziekte, effect sorteren.