Het Nederlandse havenbedrijf Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent onderzoeken de mogelijkheid te fuseren.

Tegen het einde van april volgend jaar willen de twee bedrijven in kaart gebracht hebben of een fusie de beste optie is voor een versterking van hun samenwerking. Maandag hebben de twee ondernemingen hierover een intentieverklaring ondertekend.

De havenbedrijven werken al samen, hebben een vergelijkbare omvang en een strategische overlapping. "Het betreft immers één aaneensluitende economische zone van Vlissingen, Borsele en Terneuzen tot Gent", aldus de ondernemingen. 

"Samen betreden we de top tien van de Europese havens. Dit betekent veel voor de slagkracht die wij als haven kunnen tentoonspreiden in een steeds mondialer wordend krachtenveld", zegt Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent.

Het gebied waarin de havengebieden van Vlissingen tot Gent liggen, telt ruim vijfhonderd bedrijven en tachtigduizend inwoners. Jaarlijks worden er 8.700 zeeschepen ontvangen. 

Zeeland Seaports exploiteert de havens van Terneuzen en Vlissingen/Borsele.