AMSTERDAM - Het ziekteverzuim in Flevoland is het hoogst van Nederland. In Zeeland melden werknemers zich het minst vaak ziek. Gemiddeld ligt het ziekteverzuim in Nederland op 4,7 procent, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Limburgse werknemers zijn het langst ziek: gemiddeld 16 dagen.

Limburgers mogen dan het langste ziek zijn, het gemiddelde ziekteverzuim van die provincie ligt even hoog als het landelijk gemiddelde, omdat de zuiderlingen minder vaak ziek zijn. Binnen de provincies bestaan ook grote verschillen, meldt het CBS. In Zuid-Holland was het laagste verzuim te vinden in Delft en het Westland terwijl de werknemers in de regio Rotterdam het meest ziek zijn. Het percentage in de omgeving van Rotterdam lag 5,1 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Werknemers in de grote steden zich in het algemeen vaker ziek dan in de rest van Nederland. In Den Haag en Amsterdam ligt het percentage ziekteverzuim respectievelijk 5,5 en 5,2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. In Utrecht lag dat percentage op 5,0 procent. Behalve in Flevoland, lag ook in Zuid-Holland en in Overijssel het percentage zieken boven het landelijk gemiddelde.

Volgens het CBS hangt het ziekteverzuim mede af van het geslacht en de leeftijd van de werknemers. Dat kan een deel van de regionale verschillen verklaren. Zo heeft een regio met veel grote bedrijven een hoger ziekteverzuim dan een regio waar vooral kleine bedrijven gevestigd zijn. Grote bedrijven kennen namelijk meer ziektemeldingen dan kleinere bedrijven. Hetzelfde geldt volgens het CBS voor regio's met relatief oude werknemers of veel werkende vrouwen. Oudere en vrouwelijke werknemers melden zich namelijk vaker ziek, verklaart het CBS.