Griekenland moet zijn geldschieters snel overtuigen dat aan alle beloofde economische hervormingen wordt voldaan.

De eurogroep kan dan mogelijk begin december al een besluit nemen over maatregelen die de schuldverplichtingen van het land op korte termijn verlichten. Dat zei premier Alexis Tsipras zondag in het Griekse parlement.

Tsipras werkt sinds dit weekeinde met een nieuwe regering, waarin de belangrijkste tegenstanders van de van Griekenland geëiste hervormingen zijn vervangen.

De premier hoopt de toezichthouders van de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds nu snel te overtuigen van de bereidheid om de gevraagde maatregelen te nemen.

Als de toezichthouders het licht op groen zetten, kunnen de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) mogelijk bij hun bijeenkomst op 5 december kijken hoe de Griekse schuldenlast op zijn minst tijdelijk wat draaglijker kan worden gemaakt. Griekse staatsobligaties kunnen dan mogelijk ook in aanmerking komen voor het opkoopprogramma van de ECB.

Serieuze poging

Dat zou het land grotere financiële ademruimte kunnen geven. Griekenland kan dan mogelijk begin volgend jaar ook een serieuze poging wagen om terug te keren op de internationale financiële markten.

Tsipras benadrukte dat Griekenland nu de basis moet leggen voor groei op de lange termijn, die ten goede komt aan alle Grieken. Hij wees daarbij op de gestaag dalende werkloosheid. Die is nog altijd bijzonder hoog, maar kan volgens Tsipras over vijf jaar richting het Europees gemiddelde zijn afgenomen.