Vakbond FNV gaat de opdrachtgevers van stuwadoorsbedrijf Van Rooij (Stuwarooij) aansprakelijk stellen voor achterstallig loon van Poolse uitzendkrachten. 

Dat maakt de vakbond vrijdag bekend.

Uit gesprekken tussen de vakbond en Stuwarooij bleek dat het bedrijf niet van plan is om het loon alsnog uit te betalen. De bond berekende dat het om miljoenen euro's gaat.

Izabela Muchowska van Handhaving en Naleving FNV: "Zowel Stuwarooij als de opdrachtgevers spelen vals spel. Niet alleen betalen ze de uitzendkrachten geen eerlijk loon, maar zij zorgen ook voor valse concurrentie."

Nieuwe wet

Mede door de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen volgens FNV zowel Stuwarooij als haar opdrachtgevers aansprakelijk gesteld worden.

De FNV zegt onder meer Jonker Petfood, Spar, Hollander Barendrecht en Service Best een brief te hebben gestuurd. Hierin staat dat ook zij aansprakelijk zullen worden gesteld voor de geleden schade, als zij zich hebben ingelaten met de constructie van Stuwarooij.

Contracting

Begin juli stelde de rechtbank in Arnhem vakbond FNV in het gelijk en oordeelde dat Stuwarooij een uitzender is. Stuwarooij stelde zelf dat sprake was van contracting in plaats van uitzenden. 

Contracting wordt volgens de vakbond gebruikt als een schijnconstructie om werknemers niet het loon te betalen waar ze recht op hebben. Door deze constructie kregen Poolse uitzendkrachten jarenlang niet meer dan het absolute minimum aan loon en rechten, stelt FNV.

Orderpickers

De vakbond zegt diverse signalen te krijgen dat opdrachtgevers nog steeds uitzendkrachten voor hen laten werken als orderpickers in de door de rechter veroordeelde constructie.

FNV zegt een verzoek te hebben ingediend om beslag te laten leggen op alle bankrekeningen en bezittingen van Stuwarooij. De bond heeft ook om beslaglegging bij de opdrachtgevers verzocht.