In de Nederlandse winkelbranche dreigen nog meer dan honderdduizend banen verloren te gaan als er niet snel grote veranderingen in gang worden gezet.

Volgens een nieuw rapport in opdracht van Detailhandel Nederland kunnen winkeliers de omslag niet alleen maken, maar hebben ze ook hulp nodig van de overheid.

Die kan regelgeving aanpassen om een gunstig groeiklimaat te creëren, is de gedachte. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om versoepeling van het arbeidsrecht, zodat winkeliers flexibeler met personeel kunnen omgaan. Ook kunnen ''structurele barrières'', zoals onhandige bestemmingsplannen, worden weggenomen.

Adviesbureau McKinsey, dat het rapport voor de branche heeft opgesteld, zegt ook dat vastgoedeigenaren en winkeliers moeten samenwerken. Verder is het van belang dat winkels zelf meer innoveren en zich onderscheiden in winkelbeleving, zowel online als offline.

Zaken als het gedrag van consumenten en de concurrentie uit het buitenland veranderen voortdurend. Winkeliers zullen daarop moeten inspelen.

Leegstand

Niet tijdig ingrijpen kan grote gevolgen hebben, aldus McKinsey. Het bureau voorziet dan een afname in de werkgelegenheid die kan oplopen tot 130.000 voltijdbanen en een vermindering in de bijdrage aan de Nederlandse economie van 0,3 tot 1 procentpunt tegen 2025.

Ook dreigt in dat geval een verdere toename van de winkelleegstand: McKinsey schat dat bij ongewijzigd beleid 20 tot 35 procent van de huidige en geplande winkelruimte overbodig zou kunnen worden.

Het rapport werd donderdagmiddag op een groot winkelierscongres in Den Haag overhandigd aan premier Mark Rutte, die als hoofdgast aanwezig was.

Guido van Woerkom, de voorzitter van Detailhandel Nederland, riep de minister-president daarbij op om de problemen samen met de winkelbranche op te lossen.