De export als groeimotor van de Nederlandse economie komt de komende jaren onder druk te staan.

"40 procent van de wederuitvoer gaat naar Europese krimplanden, tegen 2025 hebben die landen samen bijna 2 procent minder inwoners", concludeert ING woensdag in een rapport over internationale handel.

De bank noemt de export "de kurk waar de Nederlandse economie op drijft" met een waarde van 430 miljard euro in 2016. Die waarde steeg met 50 procent in tien jaar tijd.

Toch wordt het aandeel van de exportindustrie in de Nederlandse economie kleiner, omdat er steeds meer goederen en diensten door die industrie geïmporteerd worden.

"Alleen de versterkte positie van Nederland als doorvoerland zorgde de afgelopen tien jaar nog voor een lichte stijging van de bijdrage van totale goederenexport aan de Nederlandse economie", aldus ING.

Buitenland

Om te kunnen blijven profiteren van economische groei in het buitenland, wordt het volgens de bank mede daarom steeds belangrijker voor bedrijven om internationale vestigingen te openen. "De groeiende productie en dienstverlening op lokale markten, dichtbij de afnemer, vragen om een sterkere lokale vertegenwoordiging".

ING schat desondanks dat "hooguit een paar procent" van de Nederlandse bedrijven een buitenlandse vestiging heeft. 36 procent van de bedrijven exporteert naar het buitenland.

Een internationale vestiging kan niet alleen het bedrijf zelf versterken, meent ING. Ook de Nederlandse economie als geheel kan profiteren.

Het zorgt in beperkte mate voor toenemende werkgelegenheid bij het hoofdkantoor. Het productaanbod van een bedrijf wordt daarnaast versterkt, "wat weer leidt tot meer exportopdrachten", aldus de bank.

Ook zouden terugvloeiende winsten van een bedrijf naar Nederlandse aandeelhouders het nationaal inkomen vergroten. "Via consumptie en investeringen komt dit geld voor een deel weer terug in de reële economie."