DEN HAAG - Kabinet en socialepartners gaan de komende dagen formeel om de tafel zitten om een akkoord te sluiten over VUT en prepensioen, WAO, WW en loonmatiging. Dat verwachten bronnen rond het onderhandelingsproces. Tot dusver vonden de besprekingen in het geheim plaats. Bovendien waren de werkgevers er niet bij betrokken.

Of de definitieve onderhandelingen dinsdag of woensdag kunnen plaatshebben hangt af van de achterbanraadplegingen bij de bonden. Het bestuur van zowel FNV als CNV komt maandag bijeen. Zetten beide besturen het licht op groen, kan de slotfase in het proces ingaan.

Breed akkoord

Het kabinet en de vakbeweging proberen een breed akkoord te sluiten over een vijftal dossiers, waaronder de WAO. Volgens ingewijden uit vakbondskringen hebben het kabinet en de vakbonden "op nog geen enkel onderdeel een deal gesloten. De suggestie dat de zaak zo goed als rond zou zijn, is erg voorbarig". In het weekend zijn er wel flinke vorderingen gemaakt, zeggen zij.

Vakbonden

Het kabinet heeft zich bereid verklaard de vakbonden op alle dossiers tegemoet te komen. Zo wil het de keuringseisen voor de nieuwe WAO, die in 2006 ingaat, versoepelen. Ook kunnen de herkeuringen van bestaande WAO'ers, die vorige maand zijn begonnen, worden verzacht. Verder heeft het kabinet toegezegd de levensloopregeling, die in de plaats van VUT en prepensioen moet komen, te verruimen. Het is ook bereid daar extra geld voor op tafel te leggen.

Voorts werkt het aan een regeling waardoor mensen met slijtende beroepen na veertig jaar met pensioen kunnen, iets waar ook de Tweede Kamer op heeft aangedrongen. Aan het schrappen van de fiscale aftrek van de premies voor VUT en prepensioen - de directe aanleiding voor het conflict tussen kabinet en bonden - houdt het kabinet echter vast.

Acties

Als het tot een akkoord komt zijn de bonden bereid hun acties te staken. Ook zullen ze dan loonmatiging voor de komende jaren toezeggen. Het kabinet hoeft dan zijn dreigement om CAO 's niet langer aan bedrijfstakkken op te leggen, niet uit te voeren.

Vice-premier Zalm maakte vrijdag al duidelijk dat het kabinet er veel aan gelegen is dat de partijen het deze week eens worden. Volgende week maandag wordt het wetsvoorstel over VUT en prepensioen in de Tweede Kamer behandeld.