Vakbond CNV eist opheldering van de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, of de instantie wel tegen haar taak is opgewassen. 

De bond wil documenten zien waaruit moet blijken of de inspectie voldoende capaciteit heeft om toe te zien op de naleving van arbeidswetten, meldt CNV woensdag. 

"De capaciteit van de Inspectie SZW staat al jaren onder grote druk", stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. 

Het CNV heeft daarom een verzoek aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gestuurd om inzage in de papieren te krijgen. Het gaat om zogenoemde uitvoeringstoetsen. ''In zo'n toets wordt specifiek gerapporteerd of een nieuwe wet of regeling is uit te voeren en te handhaven'', zo stelt de bond.

''Tot nu toe weigert de inspectie die toetsen openbaar te maken, ondanks herhaald aandringen van het CNV. Daarom heeft voorzitter Maurice Limmen een officieel verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (Wob) aan de verantwoordelijk minister gestuurd om die toetsen wel openbaar te maken.''

Volgens het CNV schiet de inspectie te kort bij de uitvoering van haar taken. ''Kijk alleen maar naar de forse stijging van het aantal dodelijke arbeidsongevallen in de eerste helft van 2016: een stijging van 56 procent, ofwel van 26 dodelijke ongevallen, naar 42", aldus Limmen. ''Maak daarom deze belangrijke informatie over de inspectiecapaciteit gewoon openbaar."