De gedwongen splitsing van het Zeeuwse energiebedrijf Delta kan voor die onderneming een ''onevenredig zware last'' betekenen, omdat Delta de kerncentrale in Borssele nog heeft.

Dat staat in een tussenarrest van het gerechtshof in Amsterdam.

Volgens het hof moet er een ''adequate voorziening'' getroffen worden om het nadeel van Delta te verzachten. Het hof wil graag nog meer informatie om te kunnen beoordelen of hieraan wordt voldaan.

Het kabinet zei onlangs al onder voorwaarden bereid te zijn te helpen de problemen met de noodlijdende kerncentrale op te lossen.

Delta is samen met Eneco het enige bedrijf in Nederland dat nog stroom opwekt en beschikt over eigen kabels voor de levering van elektriciteit.

De twee energiebedrijven hebben zich lang verzet tegen het verplichte afstoten van hun lucratieve netwerkbedrijf. Voor Eneco is de zaak nu wel klaar. Daar is zeker geen sprake van onevenredig zware last, zo oordeelt het hof.

Kerncentrale

Het kabinet zei onlangs al onder voorwaarden bereid te zijn om te helpen bij de problemen met de onverkoopbare kerncentrale van Delta.

Het Zeeuwse energiebedrijf verwacht dat door de Staat nu een ''echt'' adequate voorziening wordt aangeboden, zo liet de onderneming dinsdag in een reactie weten. ''Delta gaat graag met de Staat en toezichthouder ACM in overleg om de consequenties van dit arrest te bespreken.''

De kwestie rond de gedwongen splitsing loopt al jaren. Al in 2008 is wettelijk vastgelegd dat energiebedrijven geen eigen transportnet meer mogen hebben. De Hoge Raad bepaalde vorig jaar uiteindelijk dat de bedrijven mogen worden opgedeeld, maar verwees de zaken van Eneco en Delta weer terug naar het gerechtshof.