Het zogenoemde schijnconstructieteam van Inspectie SZW heeft in de afgelopen jaren in totaal 2,2 miljoen euro aan boetes opgelegd. Het gaat om zestig boeterapporten.

Sinds twee jaar legt een speciaal team van de Inspectie SZW zich toe op de ondersteuning en naleving van cao-afspraken.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft het team bijgedragen aan "het blootleggen van internationale constructies, het ontrafelen van ondoorzichtige loonadministraties en het eerder herkennen van schijnconstructies".

Onderzoek van de Inspectie SZW naar het naleven van cao-afspraken heeft de afgelopen jaren zeventien keer geleid tot herstelwerkzaamheden.

In sommige gevallen kregen werknemers uiteindelijk het loon waar ze recht op hadden. In een enkel geval kwamen chauffeurs in vaste dienst bij een transportbedrijf dat door de toezichthouder werd uitgelicht.

Dat gebeurt louter op verzoek van cao-partijen die niet altijd de gegevens krijgen van werkgevers en werknemers die nodig zijn.

Actie

Tot nu toe zijn er 42 onderzoeken gedaan. In zeventien gevallen waren de bevindingen van de toezichthouder reden voor cao-partijen om actie te ondernemen. In vijf gevallen is dit nagelaten, terwijl over twintig onderzoeken nog een beslissing moet worden genomen.

Het onderzoek van de toezichthouder resulteert in een rapport van bevindingen. Dit rapport kan voor de aanvrager aanleiding zijn verdere acties te ondernemen tegen de werkgever waarvan wordt vermoed dat deze de cao-regels niet naleeft.

In de meeste gevallen betekent dit een procedure bij de civiele rechter. De Inspectie SZW benadrukt dat handhaving van de cao altijd een verantwoordelijkheid is en blijft van de cao-partijen zelf.

In de komende jaren verwacht de Inspectie SZW meer verzoeken om cao-onderzoeken.