AMSTERDAM - ABN Amro heeft het afgelopen kwartaal ruim een kwart meer winst geboekt. De winstsprong bij de bank is bijna volledig toe te schrijven aan de verkoop van een aandelenbelang in Thailand. Het afstoten van een meerderheidsbelang in Bank of Asia leverde een winst van 213 miljoen euro op.

Daardoor kwam de nettowinst van het gehele bankconcern over het derde kwartaal uit op 1,05 miljard euro, zo meldde ABN Amro maandag. In hetzelfde kwartaal in 2003 boekte de bank een winst van 832 miljoen euro.

De inkomsten van ABN liepen het afgelopen kwartaal met 1,8 procent terug tot 4,74 miljard euro. De daling werd voornamelijk veroorzaakt door het hypotheekbedrijf in de Verenigde Staten. De bank had hiermee al rekening gehouden, maar de terugval pakte forser uit dan verwacht.

Ook het bedrijfsresultaat ging achteruit, met 2,6 procent. Desondanks houdt ABN Amro vast aan de voorspelling dat de nettowinst over heel 2004 met ten minste 10 procent zal stijgen. In de winstverwachting zijn de meevallers uit de verkoop van Bank of Asia en het onderdeel Leaseplan Corporation niet meegenomen.