Een kwart van de zelfstandigen (27 procent) heeft onvoldoende financiële mogelijkheden om zelfstandig in een inkomen op bijstandsniveau te voorzien als zij arbeidsongeschikt worden.

Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in het maandag verschenen onderzoek 'Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid'.

Meer dan de helft van de zelfstandigen heeft onvoldoende mogelijkheden om een vervangend inkomen op het niveau van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) te krijgen.

Eén op de twintig heeft helemaal geen mogelijkheden om in een minimuminkomen te voorzien. Zij moeten waarschijnlijk een beroep op de bijstand doen.

Alternatieven

De meeste zelfstandigen hebben echter voldoende alternatieven om tot aan hun pensionering te voorzien in een minimuminkomen. Zij kunnen bijvoorbeeld terugvallen op een private arbeidsongeschiktheidsverzekering, het inkomen van hun partner, vermogen of een WIA-uitkering op basis van een inkomen in loondienst. 

24 procent heeft een verzekering, 27 procent zou voornamelijk op het inkomen vam de partner terugvallen en 16 procent zou voornamelijk rondkomen door het opeten van eigen vermogen. 6 procent zou gebruikmaken van inkomsten uit loondienst in de vorm van WW of WIA. 

Verplichte verzekering

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering kan volgens de onderzoekers een oplossing zijn, maar daar zitten voor- en nadelen aan. Verder zou erover nagedacht kunnen worden voor welk bedrag een zelfstandige zich zou moeten verzekeren, ook in vergelijking tot werknemers.

Steeds minder mensen verzekeren zich tegen arbeidsongeschiktheid, concludeert het CPB. Dit komt door de groei van het aantal zelfstandigen die zich bovendien steeds minder vaak verzekeren. Zzp'ers sluiten om financiële redenen vaak geen verzekering af.