Er is woensdagavond nog geen akkoord gekomen over het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA. De gesprekken werden rond 23.00 uur gestaakt. Donderdagochtend wordt er vanaf 10.00 uur verder overleg gepleegd.

Leiders van de Belgische federale overheid en de regionale regeringen vergaderden sinds woensdagochtend vroeg in een poging de zorgen van met name Wallonië tegemoet te komen. Vicepremier Didier Reynders zei eerder op de middag dat niet meer wordt gevraagd om nieuwe teksten en dat een akkoord binnen handbereik is.

Wel zijn er nog "technische correcties" nodig om juridische onzekerheden weg te werken, aldus de premiers van de Waalse regering en de Franse gemeenschap, Paul Magnette en Rudy Demotte, donderdagavond.

Volgens Reynders is er nu sprake van "stabiele teksten", schrijft DeTijd. "We willen de gesprekken met de andere Europese partners nu verderzetten. België moet stilaan tonen dat het een standpunt kan innemen."

Realistisch

Demotte denkt niet dat ondertekening op de Europees-Canadese top van donderdag realistisch is. De premiers willen een eventueel akkoord eerst nog aan hun parlementen voorleggen, zeiden ze tijdens een onderbreking.

Volgens Reynders staan de ambassadeurs van de EU-lidstaten klaar om bij elkaar te komen als er een akkoord zou zijn. Hun fiat is ook nodig voor ondertekening. De EU-Canada-top waarop dat moet gebeuren, staat nog altijd gepland voor donderdag. Maar de kans dat die doorgaat, wordt erg klein geacht.

De Vlaamse premier Geert Bourgeois noemde het uitgesloten dat de top donderdag nog plaatsvindt. Maar een officiële bevestiging daarvan door de EU of Canada was er aan het begin van woensdagavond nog niet.

Arbitrage

Magnette had met name bezwaar tegen de aparte arbitragerechtbanken die geschillen tussen landen en bedrijven moeten beslechten. Daarover is inmiddels een tekst waar overeenstemming over is, zei Reynders. 

''We moeten nu nog voortwerken op verduidelijkingen voor de landbouwsector." Hij sprak de hoop uit dat ook daar een akkoord over komt.

Hoop

Eerder woensdag zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker nog goede hoop te hebben dat de Belgische federale regering en de Waalse regering het woensdag eens zullen worden.

"Het is niet van belang wanneer het verdrag wordt ondertekend, het is belangrijk dát het wordt ondertekend", voegde hij daar aan toe.