Het aantal vakbondsleden is verder afgenomen. Eind maart 2016 waren 1,7 miljoen mensen lid van een vakbond. Dat zijn er zeventienduizend minder dan vorig jaar.

Het totaal aantal leden neemt al sinds 1999 af, maar in de laatste jaren is de daling minder groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal vrouwelijke leden is wel gegroeid. Dit jaar waren 646.000 vrouwen lid van een vakbond. Dat is een kwart meer dan in 1999 (518.000). Dit komt doordat relatief meer vrouwen zijn gaan werken.

Mannen

Het aantal mannelijke leden neemt juist af. In 1999 waren er nog 1,4 miljoen mannen lid. Dit jaar ging het nog om 1,1 miljoen. Dat komt neer op een daling van 21 procent.

Dit jaar zijn er met name minder 25- tot 45-jarigen lid van een vakbond. Het zijn er 25.000 minder dan in 2015. Het aantal 65-plussers onder de leden is juist met veertienduizend gestegen.

Vakcentrale

Verder is er een onderscheid tussen vakbonden die bij een vakcentrale zijn aangesloten en bonden die dat niet zijn. Het ledenaantal van de bonden die onder een koepel vallen, nam met bijna 27.000 mensen af tot 1,46 miljoen.

Tegelijkertijd groeide het aantal leden van niet-aangesloten bonden met bijna tienduizend. Het totaal aantal leden van deze bonden kwam dit jaar uit op 257.000.

Opleiding

Ook blijkt uit de gegevens van het CBS dat laagopgeleiden vakbonden belangrijker vinden dan hoogopgeleiden. Bij laagopgeleiden is dat percentage met 71 procent veel hoger dan bij hoogopgeleiden (46 procent). Daarnaast blijken vrouwen (63 procent) meer waarde te hechten aan vakbonden dan mannen (56 procent).

Ook oordelen verschillende leeftijdsgroepen anders over de waarde van vakbonden. Zeven op de tien werknemers van 55 tot 65 jaar zeggen de bonden belangrijk te vinden.

Ruim 60 procent van de jongste groep (15 tot 25 jaar) is het daarmee eens. Onder de oudste werknemers (65 tot 75 jaar) is het aandeel dat vakbonden belangrijk vindt het kleinst.