De PvdA wil dat consumenten een eigen Nationale Ombudsman krijgen zodat zij gemakkelijker een massaclaim kunnen starten tegen bedrijven die de boel oplichten.

"Als je als consument opgelicht bent, te veel hebt betaald of benadeeld bent bij de aankoop van een product of dienst, dan loont het vaak niet om in je eentje een bedrijf voor de rechter te slepen", zegt PvdA-Kamerlid Mei Li Vos tegen NU.nl.

Volgens Vos ontbreekt het veel mensen aan de juiste juridische kennis of kunnen zij de kosten die een massaclaim met zich meebrengt niet betalen om het in de rechtszaal op te nemen tegen grote bedrijven. Een Nationale Ombudsman voor consumenten moet namens de gedupeerden de rechtszaak voeren.

De claimorganisaties die zich hier nu mee bezig houden, hebben er een verdienmodel van gemaakt. De PvdA noemt dat onwenselijk bij het verhalen van al geleden schade.

Boetes

Er zijn wel goede voorbeelden te noemen van hoe het nu is geregeld, zoals verenigingen die een zaak beginnen zonder winstoogmerk. Maar als je het instrument van de massaclaim echt goed wilt gebruiken, dan moet je de mogelijkheden scheppen zodat die ook succesvol is, zegt Vos.

Er zijn in 2012 wel vrijwillige afspraken gemaakt om consumentenbelangen te behartigen, maar volgens de PvdA houdt niet iedereen zich daaraan vanwege het ontbreken van naleving en handhaving. "Consumenten moeten beschermd kunnen worden tegen die stichtingen met commerciële belangen, zodat de consument niet een tweede keer wordt benadeeld", aldus Vos.

Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Economische Zaken met minister Henk Kamp. De PvdA zal het voorstel dan voorleggen.