UTRECHT - Ongeveer 13 procent van de gepensioneerden heeft een bijbaantje. Zij kunnen niet rondkomen van hun oudedagsvoorziening. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) .

Uit de enquête onder drieduizend mensen blijkt dat 72 procent van de gepensioneerden na hun pensionering minder te besteden krijgt. Een kwart behoudt een even dikke portemonnee en 5 procent gaat er in inkomen op vooruit.

Voorbereiden

Om de achteruitgang in inkomen op te vangen, bezuinigt eenderde van de 65-plussers. Een kwart teert in op het eigen vermogen en 13 procent neemt dus een bijbaantje. Achteraf gezien had tweederde van de ondervraagden meer pensioen willen opbouwen.

Volgens het Nibud bereiden niet alleen veel ouderen zich slecht voor op de nieuwe fase in hun leven. Zo neemt ook slechts een kwart van de gezinnen financiële maatregelen voor de komst van kinderen.

Betaald verlof

Uit het onderzoek blijkt volgens het Nibud verder dat Nederlanders niet zitten te springen om te kunnen sparen voor betaald verlof. Consumenten willen pas geld of vrije tijd opsparen voor verlof als ze zeker weten daar later ook gebruik van te gaan maken, zo zeggen de budgetvoorlichters. Verder geven mensen de voorkeur aan de garantie dat ze kunnen terugkeren naar hun oude werkgever na een loopbaanonderbreking.

"Slechts drie op de tien ondervraagden jonger dan 35 jaar is bereid om tien jaar lang 5 procent van het salaris in te leveren voor verlof. Maar de helft van deze groep zou wel onbetaald verlof willen met terugkeergarantie," zegt het Nibud.

Sabbatical

"Mensen zijn eerder geneigd te sparen voor verlof als het om een concreet doel gaat. Eenderde wil sparen voor bijvoorbeeld studieverlof of een sabbatical. Voor verlof dat misschien nodig is, zoals zorgverlof en ouderschapsverlof, wil slechts een kwart sparen."

In april concludeerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ook al dat de meeste werknemers geen behoefte hebben aan spaarmogelijkheden voor verlof om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken.

Levensloopregeling

Het kabinet wil de huidige regeling voor verlofsparen laten opgaan in de zogeheten levensloopregeling, zodat mensen zorg en werk makkelijker kunnen combineren. Uit het SCP-onderzoek bleek echter dat werknemers niet voor verlof gaan sparen met het oog op (latere) zorgtaken.