Het begrotingstekort van de eurolanden is vorig jaar verder afgenomen. Het tekort slonk naar 2,1 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) van de eurozone.

In 2014 was het begrotingstekort nog 2,6 procent van het bbp en in het jaar daarvoor 3 procent, meldt statistiekbureau Eurostat vrijdag.

De EU-landen hebben afgesproken het begrotingstekort van de afzonderlijke lidstaten niet boven de 3 procent uit te laten komen. De eurozone voldoet sinds eind 2013 al aan dit criterium.

De gezamenlijke staatsschuld van de eurolanden in verhouding tot het bbp daalde ook. De schuld slonk van 92 procent van het bbp in 2014 naar 90,4 procent vorig jaar.

EU

Ook het begrotingstekort van de hele EU is in omvang afgenomen. Vorig jaar ging het om een tekort van 2,4 procent. In 2014 kwam het begrotingstekort nog uit op 3 procent.

Zes lidstaten hebben een begrotingstekort van 3 procent of hoger. Het gaat om Griekenland, Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Kroatië.

De kleinste begrotingstekorten waren te vinden in Litouwen, Tsjechië, Roemenië en Oostenrijk. Luxemburg, Duitsland, Zweden en Estland waren de enige EU-landen met een begrotingsoverschot.

Staatsschuld

De staatsschuld van de EU nam af van 86,7 procent naar 85 procent. Hiervoor geldt eigenlijk een maximum van 60 procent. Maar zeventien EU-landen voldoen niet aan deze eis.

Griekenland, Italië en Portugel hebben relatief de hoogste schulden. Ook Nederland heeft met 65,1 procent een volgens de regels te hoge staatsschuld.

Estland, Luxemburg en Bulgarije hebben de laagste overheidsschuld.