BRUSSEL - Europa moet veel meer ICT gebruiken en investeren in onderzoek. Dat is een van de vijf aanbevelingen van oud-premier Kok om de Europese economie uit het slop te halen en meer banen te creëren.

Kok schrijft dat in zijn nog vertrouwelijke advies aan de Europese landen. De oud-premier presenteert zijn rapport woensdag in Brussel, daags voordat hij het bespreekt met de EU-regeringsleiders.

Het rapport beveelt ook aan om de Europese vrije markt voor goederen, kapitaal en diensten af te maken. Het Europese zakenklimaat moet worden verbeterd door administratieve lasten te verlichten en het opstarten van bedrijfjes te vergemakkelijken.

Europeanen moeten dankzij betere werkomstandigheden langer kunnen werken en leren. Ten slotte moeten landen milieuvernieuwingen een handje helpen, want dat zorgt voor zuiniger en goedkoper gebruik van grondstoffen.