De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schrapt dit jaar 400 van de 2.200 banen. Dat is twee keer zo veel als eerder aangekondigd.

Alle vertrekkers maken gebruik van een vrijwillige vertrekregeling, zo bevestigt een woordvoerder van de NAM dinsdag. Over de kosten van de vertrekregeling worden geen mededelingen gedaan.

Tot 1 oktober zijn tweehonderd medewerkers al vrijwillig gestopt. Tot 1 januari zullen nog eens tweehonderd werknemers vertrekken. Het gaat met name om mensen met een relatief lang dienstverband die op deze manier vervroegd met pensioen kunnen, meldt de woordvoerder.

Afdelingen

De vertrekkende werknemers werkten bij verschillende takken van het bedrijf. "Geen afdeling wordt hierbij ontzien", aldus de zegsman. Wel is het zo dat het bedrijf vanwege de lage gasprijs minder investeert in bijvoorbeeld nieuwe gasvelden. Bij de afdelingen die zich richten op nieuwe ontwikkelingen, maken meer mensen gebruik van de vertrekregeling.

De NAM kampt met de lage prijs voor aardgas. Daarnaast speelt mee dat het kabinet de maximale gaswinning in Groningen, waar de NAM verreweg het grootste deel van zijn gas oppompt, heeft teruggeschroefd vanwege het aardbevingsgevaar. Het bedrijf mag niet langer 27 maar 24 miljard kuub gas per jaar produceren.

Toeleveranciers

Ook bij toeleveranciers en andere bedrijven in Nederland die samenwerken met de NAM zullen meer banen verdwijnen dan het aantal van ongeveer tweeduizend dat vorig jaar werd gecommuniceerd.

Volgens de zegsman geldt doorgaans dat er na een reorganisatie bij de NAM ook banen bij de bedrijven daaromheen verdwijnen. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen dit uiteindelijk bij deze ondernemingen zal kosten.

En of het bij dit banenverlies bij de NAM zal blijven, is nog niet bekend. De komende maanden moet het werk verdeeld worden over de resterende werknemers. Afhankelijk van hoe dit gaat en de dan geldende marktomstandigheden, wordt bekeken of er meer ingrepen nodig zijn.

Energietransitie

NAM-directeur Gerald Schotman liet dinsdagmiddag in een bijpraatsessie in Den Haag weten dat de NAM volop nadenkt over de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen. ''In 2023 komt 16 procent van de energie uit duurzame bronnen, voor het overige deel speelt gas een belangrijke rol als schoner alternatief voor kolen."

Daarnaast denkt de NAM ook na over alternatieve inkomstenbronnen, zoals zonne-energie, onderhoud aan offshore windparken en aardwarmte. Die laatste twee opties lijken het meest kansrijk, maar alle plannen bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium.